Steppeulven by Hermann Hesse

By Hermann Hesse

Omtale fra Den Norske Bokdatabasen

En psykologisk studie av en femtiårings krise, som belyser en hel generasjons nevrose etter 1. verdenskrig. Beskrivelsen av den moderne dikteren og "steppeulven" Harry Hallers forhold til samtidens mekaniserte verden, viser til tidens egen sykdom.

Omtale fra forlaget

Nobelprisen i litteratur ble i 1946 tildelt Hermann Hesse "for hans inspirerte skrivekunst som på en dristig og gjennomtrengende måte eksemplifiserer de klassiske humanistiske idealene, samtidig som det er framført med stor stilsikkerhet". Steppeulven (1927) er kanskje Hesses mest nyskapende roman, en psykologisk studie av en femtiårings krise, som belyser en hel generasjons nevrose i tiden etter første verdenskrig. Beskrivelsen av den moderne dikteren og "steppeulven" Harry Hallers forhold til samtidens mekaniserte verden, viser til tidens egen sykdom. I Harry Haller-skikkelsen blir den smertefulle motsetningen mellom legeme og ånd, mellom flow og tanke gjort levende. males Hesse viser også at det over "steppeulven" og hans vanskeligheter finnes en annen høyere og uforgjengelig verden. Hermann Hesse (1877.1962) var født i Sør-Tyskland, males flyttet i 1914 til Bern og ble sveitsisk statsborger i 1923. I 1911 besøkte han India, og han skulle etter dette føle seg mer tiltrukket av Østens mystikk enn av Vestens materialisme. Denne fascinasjonen ligger nedfelt i de fleste verkene hans, som f.eks. Siddhartha, Narsiss og Gullmunn og Glassperlespillet

Show description

Read or Download Steppeulven PDF

Similar fiction_1 books

The Arnifour Affair (Colin Pendragon Mysteries, Book 1)

Set opposed to the fog-shrouded backdrop of turn-of-the-century London, Gregory Harris's new ancient secret sequence introduces tenacious sleuth Colin Pendragon, and a case that illuminates the darkness lurking within the middle of 1 of England's so much noble families.

When a carriage bearing the Arnifour relations crest--a vulture devouring a slaughtered lamb--arrives on the Kensington domestic of Colin Pendragon, it truly is an ominous starting to a puzzling new case. woman Arnifour's husband has been overwhelmed to dying and her niece, Elsbeth, left in a coma. Is the purpose ardour, revenge, or anything much more sinister? Police suspicions have fallen at the groundskeeper and his son, but the Earl's widow is confident in their innocence.

Even as Colin and his accomplice Ethan Pruitt delve into the muddy background of the Arnifour kinfolk, a tender road urchin begs their assist in discovering his lacking sister. Ethan, unfortunately acquainted with London's underbelly, urges warning, but Colin's curiosity is piqued. And in a seek that wends from the squalid opium dens of the East finish to the salons of Embassy Row, the reality approximately those probably disparate circumstances will end up disquieting, risky, and profoundly unforeseen. . .

Lords of Grass and Thunder (Seven Brothers, Book 4)

As Prince Tayy prepares to imagine the management of the Qubal clans, treacherous enemies threaten his ascension with darkish magic-and in simple terms the apprentice shaman destined to be Tayy's bride can retailer him.

After defeating the enemies of the Cloud nation, count number Mergen Khan and his inheritor Prince Tayyichiut head euphorically domestic. The Prince was once a hero who performed an important position within the triumph. His uncle is barely watching for his nephew to achieve extra adventure earlier than he turns the ability over to him. Mergen's son Qutvla now not formally reorganized as his baby desires to be the khan rather than Prince Tayy.

The snake demon who killed Tayy's mom and dad weaves a spell over Qutula to kill Tayy and his father, and marry her so she will be the Khan's spouse until eventually she kills him and ideas in her personal correct. Tayy's one wish is the shaman in education Eluneke who's studying tips to use her energy and is set to save lots of her loved destiny husband (she observed that during a imaginative and prescient) from loss of life from these he trusts. it is going to take loads of strength for an untried shaman to head opposed to a demon and her consort yet pass opposed to them she's going to which will shop her liked prince.

Tales for the Telling: Irish Folk and Fairy Stories

In stories for the Telling you'll meet giants and leprechauns, heroes and princessesEdna O'Brien's choice of twelve quintessentially Irish tales of affection and excessive deeds, that have been handed from new release to iteration, are retold in her specified narrative variety, brimming with magic and fantasy, nonsense and naughtiness.

The Worlds of Frank Herbert

The Worlds of Frank Herbert is a set of 8 brief tales written via technological know-how fiction writer Frank Herbert. all the tales during this assortment have been formerly released in magazines.

This assortment is composed of:

The Tactful Saboteur
Committee of the Whole
Old Rambling House
Mating Call
A-W-F Unlimited
The Featherbedders
The GM Effect
Escape Felicity

Additional info for Steppeulven

Example text

De er rede til å kaste seg bort og gi seg hen, til å utslukkes og vende tilbake til sitt opphav. Liksom enhver styrke kan bli til en svakhet (ja, under visse omstendigheter må bli det), så kan omvendt den typiske selvmorder skape sin tilsynelatende svakhet om til styrke og støtte, ja, han gjør det svært ofte. Slik var også tilfellet med Harry, Steppeulven. Som tusener av sine likemenn skapte han, ut fra den forestilling at veien til døden sto ham åpen til enhver tid, ikke bare en ungdommelig-melankolsk fantasilek, men fant trøst og støtte nettopp i denne tanken.

Liksom enhver styrke kan bli til en svakhet (ja, under visse omstendigheter må bli det), så kan omvendt den typiske selvmorder skape sin tilsynelatende svakhet om til styrke og støtte, ja, han gjør det svært ofte. Slik var også tilfellet med Harry, Steppeulven. Som tusener av sine likemenn skapte han, ut fra den forestilling at veien til døden sto ham åpen til enhver tid, ikke bare en ungdommelig-melankolsk fantasilek, men fant trøst og støtte nettopp i denne tanken. Som hos alle mennesker av hans type fremkalte riktignok enhver rystelse, enhver smerte, enhver ubehagelig situasjon straks ønsket om å unnslippe ved hjelp av døden.

Der borte var kanskje det jeg higet etter, der spilte man kanskje min musikk. Ganske rolig så den mørke stenmuren på meg, dunkel og lukket, dypt nedsunket i sine drømmer. Og ingen steder en port, ingen steder en spissbue, bare mørk, stille mur uten et hull. Smilende gikk jeg videre og nikket vennlig til muren. 43 «Sov godt, mur, jeg skal ikke vekke deg. » Jeg skvatt til da et menneske dukket frem fra et kullmørkt smug rett foran meg. Ensom og sen var han på vei hjem med trette skritt, med lue på hodet og blå kittel.

Download PDF sample

Rated 4.21 of 5 – based on 27 votes